Doorheen de jaren hebben de varkensdierenartsen van DAP De Grensstreek zich toegelegd op de diergeneeskundige begeleiding van varkensbedrijven.

De diergeneeskundige begeleiding van het moderne varkensbedrijf omvat 2 belangrijke luiken. Enerzijds zijn er de opdrachten die we uitvoeren in het kader van volksgezondheid en voedselveiligheid. Deze taken voeren we uit in opdracht van de overheden.

Anderzijds trachten we de algemene gezondheid van de dieren goed op te volgen, waarbij de nadruk ligt op monitoren en preventie. Het nastreven van een optimale gezondheid van de dieren is belangrijk om goede technische resultaten te behalen. Deze taken voeren we uit in opdracht van de ondernemer.

Om dit alles te bewerkstelligen onderhouden we goede contacten met andere kennispartners (laboratoriums, farmaceutische firma’s, collega’s dierenartsen,…) zodat we deze kunnen aanspreken indien nodig om zo snel te kunnen handelen indien nodig.

We trachten ons te onderscheiden door dichtbij de ondernemer te blijven staan.

Varkens eten

Spoedhulp nodig?

Bel ons op +32 14 37 86 21 of maak een afspraak